MOJESUVISLOSTI.SK

Michaela Košalková
Šafariková 47, Senec
Kontakt : +421 918 815 141
E-mail : michaela@mojesuvislosti.sk 

Numerológia

Numerologické rozbory na základe dátumu narodenia

Všetko na tomto svete podlieha predvídateľnému vývoju v cykloch a tieto cykly je možné merať číslami. Numerológia znamená skúmanie dátumov narodenia s cieľom dospieť k lepšiemu pochopeniu samého seba. Tiež nás môže zasvätiť do rytmov našich osobných časových cyklov, takže potom máme možnosť jednať v súlade s nimi, miesto aby sme pracovali proti nim. Je to pradávna veda, ktorá vznikla ešte pred 15 000 rokmi. Ako prvý vedec začal s numerológiou Pythagoras. Bol nie len matematikom, ale venoval sa aj filozofii, astronómii a astrológií. Èíselnú mágiu študoval v Egypte.

Každý človek má vo svojom živote zvládnuť energie všetkých čísel. K tomu je potrebná práca na sebe. Nesťažovať sa, že sa nám niečo nedarí, že máme dlhy, vyhýba sa nám láska, že nie sme úspešný v práci, že žijeme sami, že nás nikto nemá rád... Opýtali ste sa prečo? Okolie je láskyplné, zmena musí ísť priamo od nás :).