MOJESUVISLOSTI.SK

Michaela Košalková
Šafariková 47, Senec
Kontakt : +421 918 815 141
E-mail : michaela@mojesuvislosti.sk 

Otestuj sa

Keď dokážete rozoznať vzory myslenia, ktoré sú za vašimi zdravotnými problémami, môžete začať uskutočňovať potrebné zmeny na úrovni emócií, správania a na fyzickej úrovni a zlepšiť si tak zdravotný stav. Rozoznať základnú príčinu je prvý krok. Ďalším krokom je postupná transformácia negatívnych myšlienok a správania na nové spôsoby myslenia.

Osobný zdravotný dotazník

Tento dotazník zistí, aký je stav Vášho zdravia a emócií. Keď ho dokončíte mali by ste mať konkrétnejšiu predstavu, kde začať svoju cestu k uzdraveniu. Každá zo siedmich častí dotazníka obsahuje otázky, ktoré sa týkajú ťažkostí z hľadiska fyzického zdravia, ako aj vašich každodenných životných návykov. Na každú otázku odpovedzte „áno“ alebo „nie“.

Na konci dotazníka je návod na vyhodnotenie. Pomôže Vám zhodnotiť vaše terajšie fyzické a psychické zdravie. Napokon požiadajte blízkeho priateľa/priateľku, aby vyplnil dotazník tak, ako keby ste to boli vy a porovnajte si výsledky. Pohľad zvonku je užitočný, pretože nie vždy sa dokážeme objektívne pozrieť na svoj život.

Sme jedna rodina: kosti, kĺby, krv, imunitný systém a koža

Sme dvaja (alebo láska a financie): močový mechúr, pohlavné orgány, bedrová chrbtica a kríže

Nový postoj: tráviaca sústava, hmotnosť, nadobličky, pankreas a závislosti

Sladké emócie: srdce, pľúca, prsia a hruď

Umenie komunikácie: ústa, krk a štítna žľaza

Ako dosiahnuť vhľad
( náhle pochopenie vzťahových súvislostí v prítomnej situácii): mozog, oči, uši

Zmeny: chronické a degeneračné poruchy a choroby ohrozujúce život