MOJESUVISLOSTI.SK

Michaela Košalková
Šafariková 47, Senec
Kontakt : +421 918 815 141
E-mail : michaela@mojesuvislosti.sk 

Sladké emócie - Srdce, pľúca, prsia a hruď

Vyhodnotenie

Štvrté emocionálne centrum ukazuje, či máte vyvážené svoje potreby s potrebami niekoho, s kým ste vo vzťahu. Ak to tak nie je, vaše telo premietne túto nerovnováhu v podobe zdravotných ťažkostí takých telesných orgánov, ako je srdce, hruď (u žien prsia) a pľúca. Môžete mať vysokú hladinu cholesterolu, vysoký krvný tlak, nábeh na infarkt, cysty, mastitídu či dokonca bujnenie rakoviny, zápal pľúc, astmu, kašeľ alebo dýchavičnosť. Tajomstvo zachovania zdravia vo vašom štvrtom emocionálnom centre spočíva v tom, že sa naučíte vyjadrovať svoje potreby a emócie a zároveň brať ohľad na potreby a emócie druhých. Ide o dosiahnutie rovnováhy medzi dávaním a prijímaním.

Ak ste odpovedali áno na:

0 až 4 otázok: Ste jedným z tých vzácnych ľudí, ktorí sa dokážu postarať o dieťa, starnúceho rodiča, a vlastne o každého, a naďalej si zachovať humor. Dostali ste do vienka dar mentálnej a emocionálnej harmónie. To je priam skvelé, len tak ďalej.

5 až 10 otázok: Vaše problémy so srdcom, s dýchaním alebo s prsiami či bolesťami na hrudi môžu poukazovať na zármutok, úzkosť alebo sklamanie vo vzťahu k partnerovi, dieťaťu alebo rodičom. Máte schopnosť pochopiť, v čom je problém. Ste odolní a viete, ako to uviesť do harmónie.

11 až 16 otázok: Pozor! Váš celoživotný zápas o zvládnutie svojich emócií vo vzťahoch môže spôsobiť, že sa vám život javí ako nekonečný televízny seriál alebo slabá reality show. Občas môžete chcieť od toho všetkého ujsť a žiť v kláštore.

Ľudia s ochoreniami spojenými so štvrtým emocionálnym centrom sa boja života a akoby cítili, že si nezaslúžia mať dobrý a šťastný život. Chýba im pocit radosti. Vyznačujú sa tým, že sa všetkými silami snažia niekoho chrániť a opatrovať, čo sa často deje na úkor vlastných potrieb. Ak máte ťažkosti so srdcom, prsníkmi alebo pľúcami, vaše telo vás nabáda preskúmať, či sa dostatočne venujete vlastnému emocionálnemu zdraviu a či máte vyvážený vzťah po emocionálnej stránke. Príznaky sa hneď neprejavia v agresívnej podobe, ako je infarkt alebo rakovina prsníka, môžu byť veľmi jemné, v podobe citlivých prsníkov, mierne zvýšenom tlaku alebo napätí na pľúcach. Vaším cieľom je zmeniť svoje správanie a myšlienky tak, aby ste si utvorili príjemnú rovnováhu medzi úsilím, ktoré vynakladáte pri pomáhaní druhým, a množstvom energie, ktorú venujete vlastnému rozvoju. Zdravie v tejto oblasti záleží od vašej schopnosti naplno vyjadriť všetky emócie a vypestovať si schopnosť prejaviť pocity hnevu, sklamania a úzkosti – tzv. negatívne emócie – bez toho, aby vás zaplavili. Iba vtedy je možné naozaj zvládnuť hnev a nájsť spôsob, ako ľuďom odpustiť, mať ich rád a znova prežívať radosť. Poznať, cítiť a vyjadriť všetky svoje emócie, či je to láska a radosť, strach a hnev, je dobré pre vaše zdravie. Keď tieto emócie dokážete zvládať, kráčate uvoľnene po ceste nazývanej život.

Srdce, bolesť v hrudníku, búšenie srdca, vysoký krvný tlak, vazovagálny synkop (omdlievanie), upchaté cievy

Ľudia, ktorí neberú príliš ohľad na svoje emócie a nevedia ich vhodným spôsobom vyjadrovať. Nesú v sebe ťažké bremeno potlačovaných emócií, ktoré čakajú na uvoľnenie – čo sa z času na čas odohrá pri náhlych a vášnivých výbuchoch hnevu a rozčarovania alebo nevysvetliteľným a nečakaným uzavretím sa do seba. Takéto prudké výkyvy medzi citovým chladom a planúcimi vášňami sťažujú týmto ľuďom udržiavanie vzťahov s ľuďmi naokolo, a preto niekedy radšej volia samotu, než aby sa naučili spracúvať pocity úzkosti, ktoré so sebou prinášajú vzťahy.

Kôrnatenie ciev čiže arterioskleróza je odpor a neochota vidieť to, čo sa vo vašom živote odohráva. Pochádza z tvrdohlavej vzdorovitosti, úzkoprsosti a odmietania vidieť dobré stránky života. Problémy s vysokou hladinou cholesterolu majú do činenia so strachom alebo neschopnosťou prijať šťastie.

Na ochranu Vášho srdca je dôležité udržiavať kontakt so svojimi emóciami a naučiť sa ich vyjadrovať takým spôsobom, ktorý vám prinesie úľavu. Venujte sa svojim emóciám, ale neposudzujte ich a snažte sa čo najpresnejšie určiť, čo ich vyvolalo. Využite svoje analytické schopnosti a rozoberte vaše pocity, aby ste spoznali ich pôvod a charakter. Prepojíte tým svoju ľavú mozgovú hemisféru, ktorá sa zaoberá riešením problémov, s emocionálnou pravou hemisférou.

Srdce predstavuje centrum radosti a istoty čiže problémy so srdcom a s vysokým krvným tlakom sú spojené s dlhodobými emocionálnymi problémami a nedostatkom radosti. Preto zdravie srdca ako celku a konkrétne úspešnosť liečby ochorení spojených s vysokým krvným tlakom a vysokou hladinou cholesterolu závisia od vašej schopnosti nachádzať v živote radosť a túto radosť vyjadrovať prostredníctvom emócií. Kto vytisne zo svojho srdca všetku radosť kvôli peniazom alebo kariére, môže si tým privolávať infarkt.

Keď sa pozrieme na ochorenia srdca, zistíme, že muži a ženy prežívajú srdcový záchvat odlišne. U mužov sprevádzajú infarkt pomerne zreteľné príznaky: typická bolesť vľavo na hrudi, ktorá vyžaruje do čeľuste a do ľavej končatiny. U žien je to inak. Pri infarkte nemajú typický vzor príznakov. Môžu sa náhle dostaviť zažívacie ťažkosti a aj bolesti pod hrudným košom sprevádzané úzkosťou, no príznakov môže byť veľa. Veda dokázala existenciu spojenia medzi mozgom a srdcom a rozdiely medzi príznakmi infarktu u žien a mužov pravdepodobne súvisia so stavbou ich mozgu. Ukazuje sa, že tieto rozdiely odzrkadľujú odlišný spôsob, ako mozog spracúva emócie. Ženský mozog je uspôsobený tak, aby neustále spracúval informácie z hľadiska faktov aj emócií, zatiaľ čo u mužov sa prejavuje tendencia nebrať na emócie ohľad a používajú väčšinou iba rozumovú časť mozgu. Pretože ženský mozog funguje celostnejšie, ženy ľahšie vyjadrujú svoje emócie pomocou slov. Mužom to ide horšie a ich emócie sa presúvajú vo fyzickej alebo fyziologickej odozvy. Možno sú príznaky infarktov u mužov silné aj preto, že predsa nie je možné potláčať emócie donekonečna, skôr či neskôr sa prederú na povrch, a to často náhle a veľmi intenzívne. V prípade infarktu mužské srdcia však priam explodujú, kým v ženskom srdci to vrie. Priamy vzťah medzi emóciami a príznakmi infarktu je však veľmi pravdepodobný. Veda objavila aj ďalšie významné súvislosti medzi infarktom a emóciami. Napr. u ľudí, ktorým robí problém spracovať veľkú stratu, napr. smrť milovanej osoby, je väčšia pravdepodobnosť, že umrú do roka na infarkt alebo na iné ochorenie srdca. Časté sú tiež prípady, že ľudia dostanú infarkt bezprostredne po odchode do dôchodku alebo po strate zamestnania. Pocity beznádeje a zlyhania, ktoré tieto zmeny sprevádzajú, môžu byť veľmi silné a môžu sa podpísať pod zhoršenie stavu vášho srdca. Vedci takisto zistili, že potlačené emócie, predovšetkým pocity úzkosti, depresia a hnev, hrajú dôležitú rolu pri vzniku hypertenzie a kôrnatenia ciev. Štúdie zistili, že pacienti, ktorí svoj hnev hlboko potláčajú, nevyjadrujú ho, sú častejšie postihnutí kôrnatením ciev, ktoré zvyšuje krvný tlak a znižuje prítok krvi do srdca. Môžeme teda skonštatovať, že veda podporuje tvrdenie, že potlačené emócie, hlavne pocity úzkosti, depresia a hnev, sú príčinami vzniku problémom s krvným tlakom.

Pľúcne ochorenia (zápal priedušiek alebo pľúc, nádcha, kašeľ, astma alebo senná nádcha)

Postihuje ľudí, ktorí premáhajú svoje emócie. Boja sa alebo odmietajú byť činorodými účastníkmi života. Majú zvyčajne problémy zapojiť sa naplno do prúdu života, pretože dýchajú akoby cez mračno emócií. Sú do takej miery zaplavení emóciami a takí vnímaví, že sa vedia v jednom momente prepadnúť z eufórie do hlbokej depresie. Všetko čo sa v ich okolí odohráva, zanecháva v týchto ľuďoch silnú emocionálnu stopu. Ľudia s ochoreniami dýchacích ciest sa správajú presne naopak ako ľudia s ochoreniami srdca a sú príliš ponorení do svojich emócií. Potom im robí obrovský problém, ak majú pohodlne fungovať v spoločnosti a vo vzťahoch bez toho, aby neboli preťažení.

Vaše problémy s dýchaním naznačujú, že potrebujete preskúmať, ako zvládate emócie v každodennom kontakte s ľuďmi, ktorých milujete a s ktorými žijete, alebo sa o nich staráte. Ak vo vás vyvolávajú emócie ľudí – hnev, podráždenie, smútok – hlbokú odozvu, môže to u vás viesť k záchvatom astmy, prechladnutiu, chrípke alebo iným problémom s dýchaním. Aby sa vaše telo a myseľ úspešne popasovali s pľúcnymi problémami, je načase, aby ste premohli negatívne vzory myslenia, ktoré vám pridlho diktovali, čo máte robiť.

Pľúca ako zápal pľúc, emfyzém a CHOPCH (chronická a obštrukčná pľúcna choroba)

Sú spojené s depresiou, žiaľom a obavami, že nežijeme život naplno, alebo že si ho nezaslúžime. Ochorenia pľúc sú bežné u tých z nás, ktorí zažívame silné emócie a nevieme, čo s nimi. Pri emfyzéme to nie je len strach žiť život, ľudia by najradšej ani nedýchali. Zápal pľúc súvisí s pocitom zúfalstva, únavou zo života a emocionálnymi poraneniami, ktorým nedovolíme zahojiť sa. Astma je spojená s neschopnosťou dýchať, s pocitmi, že sa dusíme, alebo že sme utlačovaní. Pred ľuďmi s ochoreniami pľúc stojí naliehavá úloha prevziať moc nad svojimi emóciami a nenechať sa nimi viac ovládať a tiež nedovoliť sa ovplyvňovať emóciami druhých ľudí. Hoci by sa vám mohlo zdať, že je to pokus umlčať vašu intuíciu, ide však o to, aby ste si utvorili nový vzťah k emóciám a naladili sa na ne novým spôsobom. Techniky, ako je meditácia, vás môžu naučiť svoju myseľ upokojiť. Môžu vám tiež pomôcť nájsť stabilnejší postoj k svojim pocitom.

Ïalší spôsob, ako môžete regulovať dôsledky vašich dramatických emócií, je tzv. oddychový čas. Spomeňte si na svoje minulé výbuchy emócií a pokúste sa zistiť, prečo sa stali. Čo ich vyvolalo? Ako ste sa cítili, keď vás ovládli? Kedy nastal bod zvratu? Ak ste schopní zistiť, čo emócie odštartovalo a ako na ne reagovalo vaše telo, naučíte sa vždy rozpoznať, v ktorom momente začínali emócie nad vami preberať moc. Potom tomu budete vedieť predísť.

Spočiatku možno nebudete vidieť výsledky, no príde deň, keď sa to naučíte. Keď budete vedieť rozoznať signály vo svojom tele, ktoré vás upozorňujú, že začínate byť pohltení emóciami, dokážete reagovať konštruktívnejším spôsobom. Zoberiete si oddychový čas – či už to znamená, že fyzicky opustíte miesto napätej situácie, alebo mentálne prikážete svojej mysli, aby ste neprežívali emócie tak intenzívne. Len čo sa bdelosť a pozitívne vzory myslenia stanú súčasťou vašej každodennej rutiny, zistíte, že sa budete čoraz zriedkavejšie stávať účastníkmi takých emocionálne vypätých situácií. Kto z vás chce mať zdravé pľúca, potrebuje sa naučiť vyjadrovať svoje pocity pokojnejším a vyrovnanejším spôsobom.

Problémy na hrudi

Ľudia ktorí navonok vyjadrujú iba pozitívnu stránku svojich emócií.

Prsia, boľavé prsia (mastitída) , nádory, rakovina, hrčky a cysty

Sklon k prehnanej starostlivosti o druhých, uprednostňovanie emócií svojho partnera a malý záujem a nedostatok síl opatrovať samých seba. Neschopnosť vyjadriť hnev. Ženy pre ktoré je starostlivosť o dieťa jediným zmyslom života a vyjadrením sebavedomia a ženskej identity, majú väčšie riziko vzniku rakoviny prsníkov. Ženy s problémami s prsníkmi sú často presvedčené, že potláčaním svojich emócií preukazujú druhým ľuďom obrovskú službu. Mučeníctvo však v skutočnosti nepomáha nikomu a nie je dobré pre Vaše prsia. Dlhodobé nedostatočné vyjadrovanie hnevu, depresie a pocitov úzkosti prináša odchýlky od normálnych hodnôt stresového hormónu kortizolu, čo môže oslabovať telesnú imunitu a spôsobovať väčšie riziko vzniku zhubných chorôb. Jedna štúdia preukázala, že 75 percent žien s rakovinou prsníkov malo sklon k sebaobetovaniu a väčšej starostlivosti o druhých než o seba.

Týmto ľuďom padne ľahšie riešiť problémy druhých ľudí a utešovať ich v bolestiach než sa starať o seba. Svoje vlastné emócie ukrývajú, len aby za každú cenu udržali stabilný vzťah. Môže to zájsť tak ďaleko, že si dávajú pozor, aby nikoho neobťažovali, taktiež nikdy nenariekajú, ani sa nikdy nesťažujú. Vyzerajú ako dokonale šťastí ľudia.

Ak ste od prírody opatrovateľsky založení, príde vám iste zaťažko nepostarať sa o ľudí v núdzi. Netvrdím, že s tým máte bezpodmienečne prestať a nebyť viac tým, kým ste – milujúcou, starostlivou a súcitnou ľudskou bytosťou. Položte si však otázku, prečo pociťujete také silné nutkanie opatrovať druhých ľudí, zatiaľ čo sebe sa venujete len skromne? Môžete tiež preskúmať, ako sa o tých ľudí staráte a pokúsiť sa nájsť taký spôsob pomoci ľuďom, ktorých máte radi, aby ste vniesli do vášho života viac rovnováhy.

Prsia súvisia s materstvom a výživou. Ale výživa má prúdiť oboma smermi – dovnútra aj von. Ochorenie prsníkov je spojené s odmietaním s láskou sa starať o seba, pretože zakaždým uprednostňujeme druhých.

Súčasťou dosiahnutia rovnováhy je dovoliť prejaviť sa myšlienkam, ktoré dlho ostávali ukryté pod povrchom. Čeliť emocionálnym výstrednostiam u druhých ľudí vám možno nerobí problém, no nepripustíte, aby ste aj vy mohli prejaviť svoje vlastné negatívne emócie ako strach, smútok, sklamanie, depresia, hnev alebo zúfalstvo.

OTESTUJ SA (spät na otestuj sa)