MOJESUVISLOSTI.SK

Michaela Košalková
Šafariková 47, Senec
Kontakt : +421 918 815 141
E-mail : michaela@mojesuvislosti.sk 

Sme jedna rodina - Kosti, kĺby, krv, imunitný systém a koža

Otázky o Vašom telesnom zdraví:

1. Máte artritídu ? ÁNO / NIE
2. Máte problémy s chrbticou, s platničkami alebo skoliózu ? ÁNO / NIE
3. Máte osteoporózu ? ÁNO / NIE
4. Ste náchylní na úrazy, svalové kŕče alebo chronické bolesti ? ÁNO / NIE
5. Máte anémiu, problémy s krvácaním alebo sklony k virózam či vyčerpanosti ? ÁNO / NIE
6. Máte lupienku, ekzém, akné alebo iné kožné problémy ? ÁNO / NIE

Otázky o Vašom životnom štýle:

1. Máte sklon dávať viac, než prijímate ? ÁNO / NIE
2. Robí vám problémy, ak sa necítite dostatočne milovaní osobami, ktoré nie sú od vás priamo závislé ? ÁNO / NIE
3. Ak vidíte niekoho, kto sa trápi, máte pocit, že mu musíte pomôct ? ÁNO / NIE
4. Necítite sa dostatočne obratní v prítomnosti ľudí, alebo máte deficit, keď ste v spoločností iných ľudí (v sociálnej inteligencii) ? ÁNO / NIE
5. Zažili ste v detstve alebo počas dospievania šikanovanie ? ÁNO / NIE
6. Stretávate sa aj v súčasnosti so šikanovaním vašej osoby alebo vašich deti ? ÁNO / NIE
7. Pozorujete na sebe, že sa váš zdravotný stav mení s ročnými obdobiami ? ÁNO / NIE
8. Vyvolávajú u vás zmeny nepohodu ? ÁNO / NIE
9. Dáte sa ľahko ovplyvniť náladami ľudí vo vašom okolí ? ÁNO / NIE
10. Boli ste alebo ste čiernou ovcou rodiny ? ÁNO / NIE
11. Vyhľadávajú vás ľudia, keď majú problém ? ÁNO / NIE
12. Máte sklon páliť za sebou mosty vo vzťahoch, keď dôjde k škriepke ? ÁNO / NIE

KLIKNITE PRE VYHODNOTENIE (pri vyhodnotení dotazníka si zrátajte počet kladných odpovedí v každej časti)